Notícies

COMUNICAT SANTCUGATCREIX - FUTUR DE L'ETHICS4SPORTS

16.10.2020

COMUNICAT SANTCUGATCREIX - FUTUR DE L'ETHICS4SPORTS

COMUNICATS CREIX

ANTECEDENTS

L'any 2014 SantCugatCreix va presentar en societat la seva Carta Ètica acompanyada d'un sistema de seguiment/monitoratge de comportaments. Aquest sistema serveix per detectar i treballar aspectes per a la millora de comportaments, la formació i el bon govern a l'esport de base.

SantCugatCreix va posar a disposició de l'Ajuntament de Sant Cugat el projecte europeu amb la intenció de treballar plegats en un programa de ciutat per a tot l'esport local. Creiem que la col·laboració publicoprivada ens permet sumar com a ciutat, en aquest cas, en benefici d'una millor formació dels joves esportistes del nostre municipi.

El 2016 aquesta iniciativa de seguiment/monitoratge de comportaments va despertar interès extern a Sant Cugat i aconsegueix ser finançat per la UE en un programa Erasmus+, creant-se el consorci d'entitats europees del que l'Ajuntament de Sant Cugat en fa el rol de coordinador i SantCugatCreix n'és soci de ple dret. Neix l'Ethics4Sports.

Un consorci d'entitats de 5 països que gestionen 400 mil € per un període de 24 mesos. Es van necessitar 30 mesos per a poder tancar el programa a Europa i, més enllà del programa europeu, es va necessitar un curs més, el 2018-2019, per desenvolupar un pilot amb la nova APP construïda.

Al final d'aquest pilot una universitat catalana dedica un equip acadèmic a investigar les dades obtingudes i presenta un informe/diagnòstic amb 10 accions de millora per al teixit esportiu de Sant Cugat, per al nostre esport de base.
Un any després ningú de l'Ajuntament ha volgut conèixer aquests diagnòstics del que passa en l'àmbit esportiu de Sant Cugat i la potencialitat del sistema E4S, consolidat i provat a 24 clubs esportius i un institut de la nostra ciutat i revisat per 3 universitats.

Un cop es produeix el canvi de govern municipal i, amb falta de coneixement directe del programa, es produeixen declaracions de l'alcaldessa contràries a mantenir l'E4S a la ciutat. S'obre un parèntesi d'indefinició i respostes evasives durant 1 any, emparant-se, entre d'altres, amb l'excusa de problemes jurídics.

Passat els mesos ja descartem rebre recolzament de la ciutat, des de SantCugatCreix demanem que l'Ajuntament ens traspassi la gestió directa de totes les eines de comunicació i formació construïdes amb recursos europeus perquè des de SantCugatCreix les puguem usar i evolucionar per a la difusió del Ethics4Sports-

Més d'un any després, a data 15 d'octubre 2020, hem tingut una reunió amb l'alcaldessa de Sant Cugat.

COMUNIQUEM:

Que els arguments jurídics de l'Ajuntament perden tota la validesa si no hi ha cap relació Creix & Ajuntament en la gestió de l'E4S, que és el que demanem.

SantCugatCreix vol mantenir el programa actiu i l'Ajuntament en cap moment posa de manifest cap proposta / interès per fer-ho.

Rebutgem l'única proposta rebuda en la línia de dividir a les entitats esportives de Sant Cugat en funció de crear diferents programas E4S a Sant Cugat.

En definitiva no veiem cap progrés en 14 mesos:

• No hi ha cap voluntat de cedir-nos de l'eina de registre, tot i l'absència d'un pla per l'E4S a la ciutat
• L'Ajuntament no pot donar cap suport econòmic o logístic a Creix pel programa, argumentant problemes jurídics insalvables

En aquest escenari, la voluntat de SantCugatCreix es:

• Mantenir i difondre el programa E4S arreu dins i fora de Sant Cugat
• Fer públic als clubs interessats (Famílies, entrenadors, esportistes) el Pla de millora de comportaments que va sortir de l'estudi de Blanquerna
• Tornar a demanar participació als clubs i donant entrada als clubs que ho desitgin.
• Reactivar la formació online d'ús de l'APP.
• Reprendre les iniciatives per sumar altres ciutats / entitats i buscar suport d'altres administracions.


Des de SantCugatCreix lamentem profundament aquesta situació mantinguda pel Govern Municipal creiem que per desconeixement.